ພວກເຮົາຈະເຂົ້າຮ່ວມງານ MAGIC SHOW ໃນເດືອນກຸມພາປີ 2020, ຕິດຕາມຂ່າວຄາວ ໃໝ່ ຂອງພວກເຮົາ.


ເວລາປະກາດ: ວັນທີ 17 ທັນວາ - 2019